Każdy narciarz na stoku musi przestrzegać specjalnego kodeksu. Nie wolno wjechać na innego narciarza z tyłu lub z boku, a tym bardziej w grupę ćwiczących.

Poniżej przedstawiamy DEKALOG REGUŁ MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI NARCIARSKIEJ FIS:

1.Wzgląd na inne osoby

   1. Każdy narciarz powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.

   

  2. Panowanie nad szybkością i sposobem jazdy
   1. Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy i warunków atmosferycznych.

   

  3. Wybór kierunku jazdy
   1. Narciarz zjeżdżając z góry, dysponując większą możliwością wyboru trasy zjazdu musi ustalić taki tor jazdy, aby nie zagrażać narciarzowi przed nim jadącemu.

   

  4. Wyprzedzanie
   1. Wyprzedzać można zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie lewej lub prawej, lecz w takiej odległości, która nie ograniczy wyprzedzanemu swobody.

   

  5. Przejazd przez skrzyżowanie tras narciarskich
   1. Narciarz zaczynając zjazd na trasie lub pólku narciarskim powinien sprawdzić patrząc w górę, w dół, czy nie sprowokuje tym niebezpieczeństwa dla siebie i dla innych. Identyczne postępowanie obowiązuje po każdym, nawet chwilowym zatrzymaniu się na trasie lub stoku.

   

  6. Zatrzymanie się
   1. Należy unikać zatrzymania się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy możliwie jak najszybciej.

   

  7. Podejście
   1. Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien w zejść zupełnie z trasy. Takie samo zachowanie obowiązuje narciarzy, którzy pieszo schodzą w dół.

   

  8. Przestrzeganie znaków narciarskich
   1. Każdy narciarz winien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.

   

  9. Wypadki
   1. W razie wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu winien poszkodowanemu spieszyć z pomocą.

   

  10. Stwierdzenie tożsamości
  Każdy, obojętnie czy sprawca wypadku, poszkodowany, czy też świadek muszą w razie wypadku podać swoje dane osobowe.

 

fis
Dodatkowe zasady obowiązujące deskarzy

Szwajcarska Komisja Zapobiegania Wypadkom (SKUS) na narciarskich trasach zjazdowych i biegowych opracowała w porozumieniu ze stowarzyszeniem snowboardingu 6 dodatkowych reguł, które poza przestrzeganiem podstawowych reguł FIS obowiązują dodatkowo snowboardzistów:

 1. noga przednia winna być mocno połączona z deską (rzemyk, itp.),

2. przed każdą zmianą kierunku jazdy, a w szczególności przy ewolucjach tyłem, sprawdzić za sobą wolną przestrzeń,

3. zatrzymywać się tylko na brzegu trasy, nie siadać i nie kłaść się na trasie,

4. odpiętą deskę natychmiast odwrócić i położyć na śniegu wiązaniem do dołu,

5. na lodowcach nie odpinać deski,

6. na wyciągach narciarskich tylna noga musi być wyjęta z wiązania.